Archive for the Uncategorized Category

10 najbogatszych ludzi w Polsce

Co roku magazyn Forbes publikuje listę najbogatszych ludzi, według tego rankingu kolejno 10 najbogatszych ludzi w Polsce w 2018 roku to: Na pierwszym miejscu znajduje się rodzeństwo Sebastian i Dominika Kulczyk, którzy fortunę odziedziczyli po zmarłym ojcu, imperium Jana Kulczyka oparte było na pięciu filarach: chemii, energetyce, infrastrukturze, surowcach oraz nieruchomościach. Ich majątek prywatny wynosi […]