Archive for the Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE Category

Stawki podatku VAT

Nadany ci numer zobowiązany jesteś zamieszczać na wszystkich rachunkach, fakturach, deklaracjach podatkowych a także na ofertach i zamówieniach. Traktują to jako swoistą nobilitację. Twój NIP świadczy, że jesteś FIRMĄ a nie firmą i przy takich obrotach można ci ufać. Jeżeli z jakichkolwiek powodów VAT-5 wraz z nadanym ci NIP nie dotrze do ciebie do czasu rozpoczęcia […]

Eksport towarów i usług

W trzech ostatnich przypadkach wyjątkowo dopuszczone jest wystawianie faktur niepełnych, gdyż otrzymywać je będą również osoby (jednostki) nie będące podatnikami VAT (np. nie posiadające NIP). Eksport towarów i usług opodatkowany jest stawką 0%. Świadczy to o preferowaniu przez ustawodawcę tej formy działania. Stawka 0% w przeciwieństwie do zwolnienia z podatku daje prawo do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego […]

Specyficzny charakter eksportu

Eksportem jest wywóz towarów poza granice Polski potwierdzony przez graniczny urząd celny. Nie ma tu znaczenia czy jest to sprzedaż, darowizna, przekazanie czy zamiana. W przypadku eksportu i importu towarów lub usług rozliczanych według umowy komisu (lub podobnej) obowiązuje dołączenie do faktury (lub innego dokumentu sprzedaży) dokumentu odprawy celnej stwierdzającego: w eksporcie – wywóz towaru […]

Import towarów

Import towarów opodatkowany jest zawsze w momencie wejścia na polski obszar celny, zarówno z zagranicy jak i z wolnego obszaru celnego lub składu celnego. Towar wchodząc na polski obszar celny obłożony jest kolejno: cłem, którego rolą jest ochrona własnego rynku i krajowych producentów przed zalewem tańszych wyrobów zagranicznych, podatkiem granicznym w wysokości 6% od wartości […]

Podatek akcyzowy

W imporcie usług VAT jest podatkiem należnym. Jeżeli prowadzisz więc równolegle działalność krajową lub eksport, możesz od niego odliczyć podatek naliczony, zapłacony w innych transakcjach. W momencie dalszej odsprzedaży sprowadzonych usług doliczasz następny podatek VAT, który tym razem będzie twoim kosztem uzyskania przychodu. W imporcie usług z VAT zwolnieni są podatnicy zwolnieni podmiotów VAT oraz […]

Stawki akcyzy

Stawki akcyzy dla poszczególnych wyrobów mogą być zróżnicowane. Mogą być ustalone procentowo od ceny pomniejszonej o podatek VAT luk kwotowo od każdej sztuki. W imporcie akcyzę określa się od wartości celnej powiększonej o należne cło. Minister finansów ma tu szerokie uprawnienia. Może ustalić minimalną stawkę akcyzy, zmieniać stawki procentowe a także zwolnić niektóre wyroby z […]

Ważna jest lokalizacja firmy

Przekonać się jak ważna dla firmy jest lokalizacja. Od dawna uważa się, że lokalizacja jest jednym z ważniejszych czynników umożliwiających odniesienie sukcesu. W tym rozdziale przyjrzymy się tym elementom, które wpływają na dobrą lokalizację firmy, począwszy od wyboru miejscowości aż do rozważenia lokalnych zarządzeń i osobistych preferencji. Przypadek chybionej lokalizacji W sieci sklepów zatrudniony był na […]

Przykład lepszej lokalizacji

Firma „Exeter Feed and Grain” była gałęzią handlu sprzętem przedsiębiorstwa „Exeter Motors”, które pierwotnie rozpoczęło swoją działalność przy głównym lokalu znajdującym się na miejskim placu. Nowy biznes został zlokalizowany przy głównej drodze prowadzącej do miasta z obwodnicy. Główną konkurencję w zbożowym interesie stanowił elewator zlokalizowany przy bocznej ulicy. Wkrótce okazało się, że lokalizacja przy głównej ulicy […]