Archive for the Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE Category

Prawo przejazdu przez obcy teren

Prawo przejazdu przez obcy teren jest dokumentem dającym prawo do korzystania z drogi przebiegającej przez czyjś prywatny obszar. Przedsiębiorca powinien o tym wiedzieć rozpoczynając nowe przedsięwzięcie na zakupionej działce, do której dojazd prowadzi przez działkę sąsiada lub w granicy z nią. Pozwolenie na pracę: Pozwolenie na pracę potrzebne jest dla osób poniżej 18 lat, które chcą […]

Obciążenia podatkowe

Dowiedzieć się do jakiej grupy podatników będziesz należał. Społeczeństwo wprowadziło podatki w celu finansowania instytucji użyteczności publicznej. Osoby prywatne i firmy są opodatkowane po to, aby można było zgromadzić te fundusze. W tym rozdziale przyjrzymy się podatkom, ich wspólnym formom i wpływowi jaki wywierają na biznes. Na przestrzeni lat społeczeństwo doszło do wniosku, że pewne usługi powinny […]

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu zostały ustalone w następującej wysokości: 7,5% (w 1995 – 8,5%) przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, 5% (w 1995 – 5,5%) przychodów z działalności wytwórczą, usługowej w zakresie budownictwa lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej […]

Jak płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej?

Zaletami tej formy opodatkowania są zwolnienia z obowiązku: prowadzenia ksiąg, składania zeznań, deklaracji o obrocie i dochodzie oraz wpłacania zaliczek na podatki. Nie musisz nawet składać rocznej deklaracji o kontynuacji działalności. Zastępuje je kolejna rata ryczałtu. Podstawowe założenia tej formy opodatkowania są następujące: przejście na kartę podatkową dopuszczalne jest dopiero po otrzymaniu odpowiedniej decyzji – nie […]

Przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany

Odrębną grupą przychodów, których nie wykazuje się w zeznaniu, są przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany, tj.: przychody opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego, przychody opodatkowane w formie karty podatkowej, przychody opodatkowane na podstawie rozporządzenia Ministra Fińansów z dnia 10 sierpnia 1992 (Dz.U. Nr 63, poz. 318), w tym np. z rękodzieła ludowego i artystycznego, przychody ze sprzedaży […]

Wydatki na budowę budynku

Wydatki na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem. Wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku możesz odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem. Odliczenie z tego tytułu łącznie za lata 1992-1994 […]

Podatek od towarów i usług (VAT)

VAT jest podatkiem od towarów i usług mającym charakter wielofazowy i pobierany w każdej formie obrotu tj. od surowca do gotowego wyrobu. W dniu 5 lipca 1993 zastąpił on w Polsce podatek obrotowy. Podstawową zasadą VAT jest prawo potrącania z wartości podatku należnego w danej fazie obrotu podatku naliczonego tzn. zapłaconego już w fazie poprzedniej, a […]

Zwolnienie z podatku III

eksportujesz towary i usługi wymienione w dwóch poprzednich punktach, nie prowadząc jednocześnie szczegółowej ewidencji eksportu, importujesz towary zwolnione od cła (wzory, modele, materiały pomocnicze do reklamy i akwizycji lub rzeczy dla fundacji przeznaczone do jej statutowej działalności, działasz w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie i o dzieło, wykonujesz samodzielnie działalność artystyczną, naukową, publicystyczną, […]