BURŻUAZYJNA MYŚL EGALITARNA

W okresie oświecenia idea równości zyskała oparcie zarówno w rozwijających się naukach ścisłych, jak i w spekulacjach filozofów, za­przeczających doskonałości osiągniętego stanu społeczeństwa. Nauki fizyczne dostarczyły uza­sadnienia koncepcji o zasadniczej jednorodności świata, kryjącej się pod pozorną różnorodnością zjawisk. Odkrycia w dziedzinie fizyki, chemii i biologii dowodziły istnienia w przyrodzie prostych, podstawowych praw warunkujących kierunek jej przekształceń. Skłaniało to do po­szukiwania podobnych zasadniczych praw rzą­dzących społecznym życiem ludzi. Oświecenio­wy ferment nie ograniczał się do gabinetów uczonych. Wzbogacone liczne klasy średnie Europy Zachodniej coraz natarczywiej doma­gały się zrównania pod względem swego poło­żenia społecznego i politycznego ze szlachtą.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.