AUTORZY BADAŃ

Auto­rzy tego typu badań chętnie posługują się wyrafinowanymi technikami statystycznymi, często przechodząc do porządku nad porówny­walnością danych wyjściowych.Prace te nie zajmują się na ogół ustaleniami treści pojęcia nierówności społecznej, utożsamiając ją expli- cite bądź implicite — ze stratyfikacją społecz­ną bądź strukturą klasową.Louis Kriesberg porównując pod względem stopnia nierówności społecznej Stany Zjednoczone z kilkunastu in­nymi krajami, tak definiuje pojęcie merowności:Nierówności klasowe odnoszą się do różnic w’przywilejach materialnych związanych z po­zycją lub środkami materialnymi posiadanymi albo kontrolowanymi przez ludzi. Zazwyczaj są to zróżnicowania dochodów i zróżnicowania własności lub kontroli nad własnością, jak zie­mia lub fabryki. W ten sposób zdefiniowane różnice klasowe są obiektywne, istnieją nieza­leżnie od ludzkiej świadomości […].

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.