ARIANIE W POLSCE

Arianie rozwinęli w Polsce ożywioną działal­ność gospodarczą, co — według rozpowszech­nionego mniemania w wiekach następnych przyczyniło się pośrednio do ich wygnania z Polski. Żywy też był ariański ruch umysłowy. Ta część arian — nie był to duży odłam wśród której popularne były idee anabaptyzmu (sięgające tradycji taborytów), reprezentowała radykalizm społeczny i dość skrajny egalita­ryzm. Przedstawiciele tego odłamu potępiali pańszczyznę i poddaństwo, byli zwolennikami zrzeczenia się majątków przez szlachtę i utrzy­mywania się z pracy własnych rąk. Postulaty te były formułowane w kategoriach apelów moralnych, co je wiązało z wczesnośrednio- wiecznymi ruchami religijnymi propagujący­mi ascezę i dobrowolne wyrzekanie się mająt­ków przez bogaczy.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.